- Editional -  Responsible for the content of this web site, as defined by German law ß6 TDG, is:
 
   Rudolf Gremmel
   (Owner Gremmel's Gasthaus)
   Sollingstrasse 12
   D-37586 Dassel-Lauenberg
 
   Telefon: +49 (0)5562 - 8787
   Telefax: +49 (0)5562 - 8783
 
   E-Mail: info@gremmels-gasthaus.de
   Homepage: http://www.gremmels-gasthaus.de
                      http://www.gremmels-windspiele.de
 
   Tax identification number: DE 114741685
   Business-registration number: 13323197577 / IHK Hannover  Aansprakelijkheidsclausule (Disclaimer):
 

1. 1. Inhoud van de on-line aanbieding
De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie. De auteur kan principieel niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele materiŽle of anderssoortige schade ontstaan door het (niet)interpreteren en/of (niet)gebruiken van de geboden informatie, respectievelijk door onjuiste en onvolledige informatie, voor zover de auteur niet beticht kan worden van opzettelijke schuld of van grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet verplichtend. De auteur heeft het recht gedeelten van de website of alle pagina's te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen zonder speciale vooraankondiging.

2. Verwijzingen en links
Bij een direkte of indirekte verwijzing naar vreemde internet websites (links), die niet onder de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, kan alleen maar sprake zijn van aansprakelijkheid als de auteur op de hoogte was van de inhoud en indien hij technisch in staat was geweest eventueel illegaal gebruik te verhinderen.
De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat er op het moment van linken geen illegale gegevens op de gelinkte websites te ontdekken waren. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte websites. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van elke inhoud van de gelinkte websites, die na het linken zijn gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle, binnen het eigen internetaanbod, tot stand gekomen, links en verwijzingen als ook voor het commentaar van gasten in het door de auteur aangeboden gastenboek, discussiefora en mailinglijsten. Voor een illegale, onjuiste of onvolledige inhoud van die website en vooral voor schade die ontstaat door het (niet)interpreteren en/of (niet)gebruiken van dergelijk informatie, kan alleen de aanbieder van die website, waarnaar wordt verwezen, aansprakelijk worden gesteld en niet degene die via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht
De auteur zal al het mogelijke doen om in alle publicaties het auteursrecht, voor wat betreft te plaatsen grafieken, te hanteren geluidsdocumenten, te gebruiken videomateriaal en teksten, in acht te nemen. Hij zal zoveel mogelijk gebruik maken van door hem zelf vervaardigde grafieken, geluidsdocumenten, videomateriaal en teksten, of zich baseren op rechtenvrije grafieken, geluidsdocumenten, videomateriaal en teksten.
Alle binnen het internet beschikbare en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder beperkingen onderhevig aan de bepalingen van de op dat moment geldende auteursrecht-wetgeving en het eigendomsrecht van de op dat moment geregistreerde eigenaar. Op basis van alleen het noemen mag niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet beschermd zijn voor rechten van derden!
Het copyright voor het publiceren van de door een auteur zelf vervaardigde objecten, is alleen aan de auteur zelf voorbehouden. Een verveelvoudiging of het gebruik van grafieken, geluidsdocumenten, videomateriaal en teksten voor andere elektronische of gedrukte publicaties is, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur, niet geoorloofd.

4. Bescherming van gegevens
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid zich voordoet persoonlijke of zakelijke gegevens (emailadressen, namen, adressen) in te voeren, dan mogen deze alleen door de gebruiker openbaar gemaakt worden op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het gebruiken en de betaling van alle geboden diensten is, voor zover technisch mogelijk en vereist, ook zonder vermelding van zulke gegevens respectievelijk met vermelding van anonieme gegevens of pseudoniemen, geoorloofd. Het commercieel gebruik van vermelde contactgegevens, in het kader van het verstrekken van persoonlijke en andere gegevens, zoals adresgegevens, telefoon- en faxnummers alsook email-adressen, door derden voor het doorsturen van niet nadrukkelijk aangevraagde informatie, is niet geoorloofd. Bij overtreding van dit verbod kunnen tegen verzenders van zogenoemd ongevraagde email gerechtelijke stappen ondernomen worden.

5. Rechtsgeldigheid van vrijwaring van aansprakelijkheid
De vrijwaring van aansprakelijkheid is te beschouwen als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina is verwezen. Voor zover gedeelten of enkele formuleringen van deze tekst niet of niet volledig overeenstemmen met de actuele wettelijke bepalingen, zijn zij voor wat betreft de inhoud en geldigheid niet van invloed op de resterende gedeelten van het dokument.
Gremmel's Gasthaus / Sollingstrasse 12 / D-37586 Dassel-Lauenberg
TEL: +49 (0)5562 - 8787 / FAX: +49 (0)5562 - 8783